NAŠE TIPY NA VÝLET

(klikněte vždy na obrázek)

Archeopark Pavlov

 

Výjimečná architektura a atraktivním způsobem pojatá expozice kombinující na ploše více než 500 m2 současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci zpřístupnila široké veřejnosti to nejdůležitější, co vědecké výzkumy přinesly. Prezentovány jsou nejen historie výzkumů v podobě dobových fotografií a dokumentů, ale především samotný materiální a duchovní svět tehdejších lidí. Pozornost je zaměřena na témata jako lov, každodenní život lovců, umění a rituály, pohřbívání a další.

 

Internetové stránky parku

 

 Děvičky

    Kde jinde začít s výletem než na Děvičkách, zřícenině hradu, která se pyšně vypíná nad Pavlovem. Je to sem sice jen malý kousek, asi 2 kilometry, ale fyzičku musíte mít opravdu dobrou. Druhá polovina cesty, to je strmý výstup.

     Poněkud mírnější cesta vede po úbočí Pavlovských vrchů. Po silnici vyjdete do kopce nad Pavlov, odbočíte na turistickou cestu. Vstoupáte několik desítek metrů po schodech a potom již pohodlně dojdete k hradu.

    Hrad je o půdorysu nepravidelného obdélníku 65x20 m. Vysoké hradební zdi obklopovaly sídlo, chybí pro většinu středověkých hradů tak typická věž. Volný prostor v západní části hradu a neexistence věže svědčí o tom, že hlavní tíže obrany spočívala na neobyčejně vysoké a silné obvodové zdi.

 Pálava

     Z Děviček můžete pokračovat na útesy bílé Pálavy. Pálava je skutečným přírodním klenotem České republiky. Co se týče bohatosti druhů ze světa rostlin a hmyzu, nemá u nás sobě rovného a hravě strčí do kapsy všechny naše národní parky.

     Může za to jednak vápencové podloží, které je zárukou pestré druhové rozmanitosti, jednak geografická poloha na samém jihu Moravy, kterou klimaticky výrazně ovlivňuje teplá a suchá panonská oblast. Kombinaci těchto dvou přírodních faktorů u nás nikde jinde nenajdeme, a proto je Pálava tak výjimečná. Ne náhodou patří mezi biosférické rezervace UNESCO.

     Vede tudy několik turistických cest. Můžete sestoupit do Věstonic, Perné nebo do Klentnice, nad kterou se vypíná Sirotrčí hrad. Pálava, to je klidně celodenní výlet. Pochopiotelně pěšky.

 Sirotčí hrad

     Když sestoupíte z Pálavy do Klentnice, jistě se občerstvíte u kiosku hned na okraji vesnice nebo zajdete na pivo do místní hospody. Pokud se ještě nebude chtít vrátit do Pavlova, můžete navštívit Sirotčí hrad.

    Zřícenina hradu je situována na skalní vyvýšeninu nad obcí Klentnice, asi 5 km severně od města Mikulov. Na počátku 14. století nechal hrad postavit rytíř Siegfried Orfanus Waise. Po smrti majitele, se stal hrad královským majetkem a patřil k pohraničním pevnostem. Po vymření Přemyslovců po meči přešel hrad do vlastnictví Lichtenštejnům, kteří ho osidlovali až do roku 1575. Po té hrad začal pustnout. Dnes z hradu zbylo jen několik zdí a zbytky základů.

 Mikulov

     Autem, autobusem nebo na kole můžete navštívit Mikulov. Městu vévodí zámek, který se vypíná na skále, kolem níž se rozkládá městská zástavba. Na východě se nad ním tyčí Svatý kopeček, ze severu vrch Turold, který je výběžkem Pálavy. Západní strana se otvírá do roviny, na jižní se nedaleko od města nachází nevysoký Šibeniční vrch a pod ním rybník Šibeník.

     Vznik Mikulova se zpravidla klade na počátek 12. století. Na místě románského a gotického hradu vznikl v 17. století zámek. Mikulov byl od konce 13. do konce 16. století v držení Lichtenštejnů, poté patřil až do 19. století Ditrichštejnům, kteří vlastnili zámek a velkostatek až do roku 1945, kdy také zámek vyhořel.

     Známý je i zdejší obří sud.

 Nové Mlýny

     Dalším typem na výlet je vodní dílo Nové Mlýny. Stačí seběhnout necelý kilometr pod Pavlov a jsme na soustavě tří přehradních vodních nádrží pod Pálavou (Horní Mušovská, Střední Věstonická, Dolní Novomlýnská).

     Horní nádrž slouží pro závlahy a rekreaci, střední je vyhlášena přírodní rezervací s umělými ostrůvky pro hnízdění ptáků, na jednom zachován románsko gotický kostel sv. Linharta, který je jediným pozůstatkem zatopené vsi Mušov. Dolní nádrž slouží pro rekreaci, závlahy a výrobu elektřiny. Nové Mlýny slouží ke koupání, k rybolovu, windsurfingu či lodní dopravě.

      Celé vodní dílo jste si ostatně mohli prohlédnout z hradu Děvičky. Fotografie pochází právě odtud.
 

 Zámek Lednice

     Zámek v Lednici je součástí Lednicko-valtického areálu - přírodně-krajinářského celku o rozloze skoro 300 km2. Především v 18. a 19. století jej ruku v ruce s přírodou budovali Lichtenštejnové. Od roku 1996 je tato "Zahrada Evropy" na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Není divu!

     Kromě čarokrásných zámků v Lednici a Valticích ji zdobí množství menších objektů: romantická zřícenina Janův hrad; klasicistní myslivna Lovecký zámeček; Apollónův chrám s dórským sloupořadím; Rybniční zámeček, jehož odraz zdobí hladinu Prostředního rybníka; Hraniční zámeček; Belvedér; vyhlídka Kolonáda na Reistně; Rendez-vous též zvaný Dianin chrám; prsaté Tři Grácie; Akvadukt; Obelisk; Vodárna a Minaret.

 Valtice - hlavní město vína

     Tak jako je Pavlov hlavní obcí vína, jsou Valtice hlavním městem lahodného moku. Dominantou Valtic je barokní zámek s kaplí (využívána k hudebním produkcím) a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Sídlí zde Národní vinařské centrum, které provozuje veřejnou degustační expozici Salon vín ČR. V okolí se nacházejí dvě veřejně přístupné stavby Lednicko-valtického areálu: Kolonáda na Reistně a Rendez-vous. Na sever vede červená turistická trasa do Lednice a modrá k Hraničnímu zámečku.

     K prohlídce doporučujeme zejména sklepy pod zámkem. Je to místo, kde sudy s vínem vyzdobili známí herci, zpěváci a další návštěvníci.

Aquapark & Wellness Moravia Thermal

 

Aquapark o celkové rozloze přes 5 hektarů s 12 tobogány a skluzavkami, nejmodernějšími vodními atrakcemi a relaxační zónou. Otevřeno od června 2013.

Aquapark se nachází v těsné blízkosti Hotelu Termal Mušov, jen 14 km od Pavlova.

Bližší informace můžete najít zde: www.hoteltermal.cz